duminică, 8 mai 2011

fertilizare in vitro pe banii statului

Acest articol este preluat in intregime de pe situl www.libertatea.ro

Programul de fertilizare in vitro intră în linie dreaptă. La începutul lunii viitoare, Ministerul Sănătății va anunța care sunt clinicile unde cuplurile pot beneficia de acest tratament și care, din 15 iunie, își pot depune dosarele la unitățile medicale acceptate în program.

Cuplurile care își doresc să beneficieze de fertilizarea in vitro acoperită de stat trebuie să depună un dosar complet, care să conțină mai maulte documente. Iată care sunt acestea:
- cerere pentru includerea în subprogramul FIV/ET - document original;
- copii legalizate după actele de identitate ale membrilor cuplului;
- copie legalizată după certificatul de căsătorie;
- adeverinţă eliberată de casa de asigurări de sănătate din care să rezulte calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, de cel puţin 2 ani - document original, emis după data de 1 ianuarie 2011;
- declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nici unul dintre membrii cuplului nu are copil în viaţă - document original;
- adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte înălţimea, greutatea şi indexul de masă corporală al femeii - document original, emis după data de 1 ianuarie 2011;
- buletine de analize medicale din care să rezulte valoarea FSH şi AMH - documente originale, emise după data de 1 ianuarie 2011;
- documente medicale din care să rezulte diagnosticul de sterilitate al cuplului solicitant - documente originale emise după data de 1 ianuarie 2011;
- document medical din care să rezulte indicaţia medicală pentru realizarea procedurii de FIV/ET - document original, emis după data de 1 ianuarie 2011;
- declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că solicitantul a depus un singur dosar la sediul unei singure unităţi sanitare care derulează subprogramul FIV/ET;
- document din care să rezulte angajamentul cuplului privind depunerea copiei certificatului de naştere a copilului, la sediul unităţii sanitare în cadrul căreia s-a realizat procedura FIV/ET, în termen de maximum 10 zile de la emiterea acestui document;
- opis (listă) al documentelor dosarului cu precizarea numărului de pagini aferent fiecărui document în parte.

Toţi cei care pot depune dosare trebuie să îndeplinească anumite criterii. Astfel, ei trebuie să formeze un cuplu căsătorit de cel puțin doi ani și care, fără a folosi mijloace contraceptive, să nu fi reușit să aibă copii timp de doi ani de viață conjugală. Cel puțin unul din membrii cuplului trebuie să fie cetățean român, cu domiciliu stabil în țară și să fi cotizat la Casa Națională de Asigurări de Sănătate minimum doi ani. Totodată, nici unul ditnre cei doi nu pot să aibă alți copii în viață. Mai mult, criteriile o privesc și pe viitoarea posibilă mamă care nu poate să aibă mai mult de 40 de ani și este obligată să aibă indice de masă corporală între 20 și 30.

Dosarul medical, respectând criteriile de includere, va fi înregistrat de către unităţile sanitare participante în program, iar copia acestuia va fi transmisă la Ministerul Sănătăţii pentru evaluare. Pentru păstrarea confidenţialităţii, copia acestuia va cuprinde doar un cod și documentele vor fi analizate de către o comisie numită prin Ordin de ministru din care vor face parte 5 membri (1 reprezentant Ministerul Sănătăţii, 2 medici ginecologi neimplicaţi direct în reproducerea umană asistată, 1 medic urolog, 1 reprezentant al societăţii civile). Comisia se va întruni în primele 5 zile ale fiecărei luni, urmând ca, în cazul unui dosar aprobat, Ministerul Sănătăţii să facă plata procedurii de fertilizare in vitro, în limita sumei de 6.150 lei. Acești bani vor fi virați în două etape: 4.920 lei după realizarea procedurii de fertilizare (prelevarea ovocitelor prin puncţie foliculară; recoltarea spermei şi procesarea acesteia; inseminarea ovocitelor; transferul embrionar) și încă 1.230 lei după confirmarea finalizării procedurii FIV/ET cu o sarcină, urmată de naştere.

”Bugetul programului este de 4 milioane de lei. Ministerul Sănătăţii va susţine financiar o sigură procedură de FIV, astfel că 800 de cupluri vor putea beneficia de acest tratament în prima fază a programului”, a declarat ministrul Cseke Attila, care a adăugat că anul trecut, 750 de cupluri au beneficiat de procedura FIV în România. Rate de succes a tratamentului este de 33-35%, potrivit specialițtilor consultați de instuția care demarează, în premieră, acest program la noi în țară.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu